JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2016-11-29
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 37,178 ครั้ง
Online : 1 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่
 1. ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้า และออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ - ส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน และดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย
 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา และ ผู้ว่าจ้าง หรือบริษัท BHI เพื่อสรุปเรื่องและแจ้งไปยัง ผู้ว่าจ้างที่หน่วยงาน
 4. คอยสังเกตและตรวจตราบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัดมีมารยาทและรัดกุม และบุคคลภายในที่ประพฤติผิดกฎระเบียบของอาคาร ที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ดูแล
 5. เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรม หรืออัคคีภัย
 • ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  ทราบโดยทันที และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นตามที่ได้อบรมมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่าที่สามารถทำได้
 • แจ้งให้ทาง บริษัทรักษาความปลอดภัย BHI ทราบ โดยผ่านหัวหน้า หรือผู้จัดการ
 • แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
 • รักษาพื้นที่ ที่เกิดเหตุและห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณโดยเด็ดขาด
 • ดูแลสถานที่ห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นไป)
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมาถึงจุดปฏิบัติงานก่อนเวลาทำงาน (อย่างน้อย 15 นาที) เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงานจากหัวหน้าชุด ส่งมอบงาน และประสานงานระหว่างพนักงานในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน
 • การตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ บจก. มิได้กำหนดให้ หากเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ