JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2016-11-29
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 38,895 ครั้ง
Online : 7 คน

นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินกิจการ

 

       การยกระดับธุรกิจ,วิชาชีพและคุณภาพชีวิต  การมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางองค์กรต้องใส่ใจดูแลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งยังส่งผลถึงการทำงาน หากมีคุณภาพชีวิตที่ดี การทำงานย่อมดีตามตัวไปด้วย  ทั้งยังส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พนักงานทุกคน อันเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 
การให้บริการที่เป็นเลิศ    เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เราจึงมอบสวัสดิการที่เป็นเลิศให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน เพื่อหวังเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอันดี ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  และคอยวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย หากไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องถูกเรียกเข้ารับการฝึกอบรมตามรอบปกติ
 
การบริหารหน่วยงาน    ในส่วนหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ทางฝ่ายปฏิบัติการจะต้องทำการวางแผนร่วมกันพัฒนาแผนงานกับทางผู้ว่าจ้าง และวางนโยบายการบริหารงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการดำเนินงานและทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้น เกิดประโยชน์สูงสุด
 
บริการหลังการขาย    การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญหลังจากเกิดการขายขึ้น การรับประกันการขายจึงต้องเกิดขึ้น ตามที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการได้ตกลงรับประกันหากฝ่ายขายตกลงขายแล้ว ฝ่ายปฏิบัติการไม่สามารถทำตามที่ฝ่ายขายตกลงได้แล้วนั้น อันจะเป็นผลเสียตามมาอย่างแน่นอน องค์กรจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับธุรกิจ  เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นตามแนวทางของการเจรจาและการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับให้ใช้ฝ่ายปฏิบัติการในการเจรจาการขายแทน ชื่อ ‘’ฝ่ายขายและปฏิบัติการ’’
 
การขยายการรับงาน  ตามนโยบายแล้ว  เนื่องจากองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นหลัก การรับงานจากลูกค้าจึงต้องเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ เพื่อให้งานที่รับมามีคุณภาพและความพึงพอใจต่อผู้ว่าจ้างที่สุด การขยายงานจึงถูกกำหนดให้รับในอัตราที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แบล็คฮอว์ค อินเตอร์การ์ด จำกัด สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 การรับประกันคุณภาพ  การรับประกันการไม่ขาดจุด การสรรหาบุคลากร     ทาง ‘’แบล็คฮอว์ค’’ พร้อมรับประกันการขาดจุด หรือบุคลากรไม่มีคุณภาพให้กับทุกหน่วยงาน โดยการเปลี่ยนตัวหรือวิธีการที่ทางผู้ว่าจ้างได้วางแนวทางไว้ร่วมกันกับทาง   ‘’แบล็คฮอว์ค’’  เพื่อเป็นการยืนยันการันตีในคุณภาพอีกช่องทาง